Eureko Kampüs

Eureko’da mutluluk ve başarı esastır. Eğitimin gelişmeye, gelişimin başarı ve mutluluğa götürdüğünün bilincindeyiz.

Eureko Sigorta’da sürekli öğrenen ve öğreten bir organizasyon olma yolunda bilgiyi kovalayan, çalışanların iş dışı alanlardaki ihtiyaçlarına da ışık tutan, kolektif ve bireysel başarıyı birlikte algılayan, karma bir eğitim sistemini benimsiyoruz.

Öyle ki, Eureko Sigorta’da eğitim bir yatırım olarak değerlendirilir. Çalışanlarımızı ve dağıtım kanallarımızı, hep birlikte belirlediğimiz vizyonumuza ulaştıracak ve bizlere rekabet avantajı sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmak İnsan Kaynakları'nın öncelikli görevlerindendir.

Şirketimizde eğitim ve gelişim faaliyetleri belli başlıklarda toplanır. Bir yandan çalışanlarımızı mesleki başlıkta teknik sigortacılık bilgisi ile geliştirirken, bir yandan da yetenek yönetimi kapsamında çalışanlarımızı deneyimlerine göre farklı gelişim programlarına almaktayız.

Eğitim ve gelişim projelerinde karma öğrenme modelini benimseyen İnsan Kaynakları, çalışanlarının yaklaşık % 60’ının Y kuşağı olduğu gerçeğinden hareketle dinamik, eğlenceli, kullanıcı dostu bir e-öğrenme platformu kullanmaktadır. Çalışanlarının istediği yer ve zamanda 7/24 kullanımına açık olan Eureko Kampüs e-öğrenme platformu; mesleki gelişimden kişisel gelişime, hobi geliştirme içeriklerinden sosyal hayatta gerekebilecek bilgilere kadar uzanan zengin bir içerikle çalışanları tarafından ziyaret edilmektedir.

Gelişim Programlarımız

Elementer Sigorta Sertifikasyon Programı

Yeni ve mevcut çalışanlarımız için farklı düzeylerde şirketimize özel modüler olarak tasarlanmış teknik sigortacılık bilgisi eğitim programlarıdır. Bir yıla yaygın bir dönemde karma eğitim modeli esas alınarak tamamlanan eğitimlerden sonra, çalışanlarımız sınava girerek TSEV’den akredite sertifika almaya hak kazanırlar.


Kişisel Gelişim Eğitimleri

Mevcut veya ileride yapılacak göreve özgü iş ihtiyaçlarına cevap vermek ve performansa yardımcı yetkinlikleri geliştirmek üzere tasarlanan kişisel gelişim ve lider gelişim eğitimleridir.


Yetenek Geliştirme Programları

Genç Yetenekler

* Gelişim Akademisi: Gelişim Akademisi, kurum değerlerini sahiplenen, kendini yetiştirmeye istekli ve hevesli çalışanlarımızın gelişimlerine destek olmak, onları sigortacılık ve diğer kişisel gelişim alanlarında yetiştirmek amacıyla tasarlanan bir eğitim ve gelişim programıdır. Değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen adaylar 2 yıla yaygın bir sürede toplam 240 saatlik bir eğitim ve kişisel gelişim sürecine dahil olurlar.
Bu dönem içinde programda yer alan her bir çalışanımıza gönüllülük esasına dayalı oluşturduğumuz mentorluk sistemi kapsamında bir mentor atanır. Son 6 ay sigortacılık ile ilgili bir konuda araştırma yapan ve bunu şirkete sunan çalışanlarımız, 2 yılın sonunda Gelişim Akademisi sertifikalarını şirket içi yapılan bir törenle alırlar.

* Management Trainee: Sigortacılıkta kariyer sahibi olmak isteyen ve bu alanda yetiştirilebilecek genç, yetenekli, istekli, dinamik ve takım çalışmasına yatkın adayların Eureko Sigorta ailesine katılımı sağlanır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için “Eureko’lu Olmak” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Deneyimli Çalışanlarımız

* Eurekans Academy: Eurekans Academy Management Development Programme (EMDP-Eurekans Academy Yönetici Geliştirme Programı), çerçevesi ve öğretim programı Eureko Academy tarafından oluşturulmuş, içinde iş hayatına yönelik temel sınıf eğitimleri, simülasyonlar, grup çalışmaları ve proje çalışmaları olan 14 aylık bir yönetici geliştirme programıdır.

Yüksek potansiyelli, bir sonraki adımı müdür pozisyonu olacak çalışanlarımız için düzenlenen bu program farklı ülkelerde düzenlenen 4 modül ve 1 workshoptan oluşuyor. Eurekans Academy hem çalışanların gelişimine katkıda bulunması hem de yenilikçi projeler üretmesi açısından sektördeki diğer programlardan ayrışıyor. Dönemin sonunda tamamlanan projelerin sunumu globaldeki tüm CEO’larının katıldığı bir toplantıda yapılıyor.

* Yönetmen Gelişim Programı: Şirketimizde 5 yıl ve üzerinde iş deneyimine sahip, bir sonraki kariyer basamağında orta kademe yöneticiliğe aday olanlar çalışanlarımız için oluşturduğumuz bir gelişim programıdır. Katılımcıların 360 derece EQ envanteri ve yetkinlik bazlı değerlendirme sonuçlarına göre eğitim planı oluşturulur. Kendi hazırladıkları bireysel gelişim planları ile gelişim süreci devam eder.


Yöneticilerimiz:

Yılın belirli dönemlerinde üst yönetim, Achmea’da açılan Liderlik Okullarına dahil olur. Her sene belli kriterler ve iş sonuçları dikkate alınarak katılacak yöneticiler belirlenir.


Konferans Salonu Aktiviteleri

Çalışanlarımızın gelişimine bütünsel yaklaşım felsefesini temel alınarak katkıda bulunuyoruz. Başka bir deyişle, zihinsel olduğu kadar, onların ruhsal ve bedensel olarak da gelişmeleri ve farkındalık kazanmalarını amaçlıyoruz. Yıl boyunca önceden yapılandırılmış belli konseptler ve konular dahilinde konuk konuşmacılar ağırlayarak çalışanlarımızla buluşturuyoruz.